Reikihistory

Reiki is het Japanse woord voor de alles omvattende en alles doordringende levensenergie. Het woord Reiki is ontstaan uit de Japanse karakters 'Rei' en 'Ki', die samen de betekenis hebben van Universele Levensenergie. Rei alleen betekent

Onbegrensd of Universeel, Ki betekent de Vitale Kracht, die door al het levende stroomt ofwel de levensenergie.
Reiki betekent dus 'Universele Levensenergie' en deze benaming is gegeven aan een oude geneeskunst die rond 1900 opnieuw werd herontdekt door Mikao Usui. Het wordt ook wel genoemd 'the Usui System Of Natural Healing'. Het is een methode waarbij de Universele Levensenergie via het lichaam van de gever naar de ontvanger wordt geleid door middel van de handen. Deze worden op de ontvanger gelegd en de energie stroomt vanzelf en naar behoefte.


Na jaren van studeren en reizen vindt hij een geschrift van de volgelingen van Boeddha met de symbolen en de beschrijving om te genezen. Alleen begrijpt hij niet hoe dit werkt. Hij besluit een plaats te zoeken om te vasten en te mediteren. Na eenentwintig dagen te hebben gevast op de berg Kurama krijgt hij op de laatste dag de symbolen en de manier om ze toe te passen aangereikt in een visioen. Hij behandelt dan veel mensen in de achterbuurten van Japan, maar merkt dat diezelfde mensen weer terug komen met
dezelfde klachten en kwalen. Hij concludeert daaruit dat de behandelde zelf ook iets moet doen aan zijn eigen genezing. Zo definïeerde hij de Reiki-leefregels, die Usui doorgaf aan iedereen die hij behandelde of inwijdde. Hij adviseert allen deze regels elke dag te lezen en in hun leven te integreren.


Reiki onderscheidt zich van andere geneeswijzen door zijn eenvoud en het proces van afstemmen (inwijden/initiëren) waarbij je opnieuw in verbinding wordt gebracht met de universele levensenergie. Ieder mens is vanaf zijn geboorte verbonden met deze energie en in staat deze energie door te geven, maar door een opeenstapeling van factoren raakt bij de meeste mensen dit genezende kanaal al spoedig gesloten in de eerste levensjaren.

Tijdens een Reiki cursus wordt dit kanaal opnieuw geopend en geactiveerd; initiatie in Reiki is dus het herstellen van een vermogen dat men als kind reeds bezat en is dus niets onnatuurlijks.  Reiki zal een behandelaar ook voor zichzelf gebruiken om in evenwicht te komen en te blijven.


Tera-Mai™ Reiki

De basis van de Tera-Mai™ Reiki blijft de oorspronkelijke door Mikao Usui herontdekte Reiki. Het wordt doorgegeven door Masters, die ook ingewijd zijn uit de afstammingslijn van Mikao Usui, Dr. Hayashi en mevrouw Takata.

Een van deze Masters is Kathleen Milner (USA), zij komt uit de lijn van Iris Ishikuro, één van de 22 Masters die door mevrouw Takata zijn ingewijd. Kathleen Milner is een medium van helende energieën en de schrijfster van de boeken "Reiki en de andere stralen" en "Tera, My journey home" Zij werkt ook met andere stralen waaronder Sakara, Sophi-el en Angeliclight.

 

Door met Reiki te werken verander jij en door jou je omgeving, je BENT dan Reiki.

Datum: 00-00-00

IRIS CENTER stopt per 27 april 2016